Aktiviteter

Välkommen att delta i AES Strateginätverk

Är du intresserad av strategifrågor i offentlig sektor – i så fall är du varmt välkommen till vårt nybildade nätverk! Vi träffas – tills vidare digitalt – tre onsdagar under 2021. Workshop 1 den 19 maj - Workshop 2 den 1 september - Workshop 3 den 10 november

Ekonomistyrningsutmaningar i försvaret

stod i fokus när ledamöterna i Akademin för ekonomistyrning i staten möttes hos Fortifikationsverket den 15 september 2021.

Att anordna styrning

När AES ledamöter träffades via Zoom den 6 maj 2021 var det nydisputerade Kim Eriksson som berättade om sin doktorsavhandling "Att anordna styrning: tillblivelse av en mångfald av styrteknologier".

AES Forskardag 2021 - Webbinarium

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) bjöd in till samtal om aktuell forskning torsdagen den 14 januari 2021. Här kan du se det inspelade webbinariet med flera intressanta presentationer, tid till frågor och samtal om verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

Möte i Coronatider

Den 29 september 2020 var det några som tog sig till Kräftriket för att delta i AES senaste medlemsmöte IRL. Det var många fler som anknöt via länk! Detta var första gången ett möte genomfördes både på plats och via Zoom.

AES Forskardag 2020

Välbesökt AES Forskardag 2020

Det var 140 personer som samlades i Kräftriket på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet när Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) hade bjudit in till en öppen forskardag den 15 januari 2020.

Post-NPM och ansvarighet i samverkan

Akademin för ekonomistyrning i staten träffades i Kräftriket den 26 november 2019 och diskuterade aktuella styrningsfrågor med hög relevans för alla statliga myndigheter.

Forskningsresultat och nya projekt

När Akademin för ekonomistyrning i staten möttes i Kräftriket den 16 september 2019 blev det mycket tal om forskning - både i form av färdiga resultat och nya frågeställningar.

Att styra förtroende- och tillitsfullt

Tillit, förtroende och ekonomistyrning stod högt på agendan när AES möttes på Hotell Kristina i Sigtuna den 7-8 maj för 2019 års internat.

Lyckad AES Forskardag 2019

Det var många som kom när Akademin för ekonomistyrning i staten bjöd på färska forskningsresultat och matiga tilltugg på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet i Kräftriket.

Skatteverket väljer ny inriktning

Skatteverkets huvudkontor i Solna stod värd för årets sista AES-möte den 27 november 2018.

Hur styrningen tar form

Att införa en ny styrmodell och hur dokumentstyrning påverkar professioner var några ämnen som behandlades vid AES möte på Svenska Institutet den 17 september 2018.

Kan kontroll stärka tillit?

Styrning i fokus och AES som ett gott exempel på samverkansarena. Det var frågorna som diskuterades när AES möttes i Kräftriket den 23 maj 2018.

Självledarskap i olika dimensioner

Rikssalen på Ulfsunda slott i Bromma fylldes av initierade och livliga samtal under 2018 års AES-internat den 18-19 april.

Digitalisering i fokus under AES Forskardag

Årets forskardag gjorde att 145 personer med särskilt intresse för styrningsfrågor kunde träffas i Kräftriket och samtala om aktuella frågor i offentlig sektor.

Styrning, granskning och mätbarhetsfällor

När ledamöterna i AES möttes i Kräftriket den 21 november 2017 fylldes rummet av engagerade samtal om aktuella styrningsfrågor.

NPM och PVM - en fråga om styrning för samhällsvärde

När AES träffades i Kräftriket den 19 september 2017 presenterade Kerstin Thomson sin avhandling ”Styrning och samhällsvärde – en studie med exempel från museivärlden”.

AES på besök hos Kungliga Biblioteket

AES-mötet den 17 maj 2017 var förlagt till Humlegården i Stockholm, närmare bestämt hos Kungliga biblioteket.

Tema digitalisering på AES internat

”Härligt att få umgås med styrnings-nördar” är ett karakteristiskt utrop från en av de många deltagarna i 2017 års AES-internat på Näsby slott den 26–27 april.

AES Forskardag 2017

AES Forskardag 2017

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) bjöd in till en öppen forskardag i Kräftriket torsdagen den 12 januari 2017. Cirka 120 personer deltog och samtalade om ekonomistyrningsfrågor och ny forskning.

Organisationsförändringar och samhället som styrbart objekt

Under AES senaste möte den 15 november diskuterades rapporten "Förändringsprocesser i stora organisationer" och forskningsprojektet ”Styrning i rollen som samhällsutvecklare”

Pågående forskning och intressanta resultat

AES möttes i Kräftriket den 28 september för att samtala om pågående forskning och dess resultat.

Transparens och ny styrning i offentlig sektor

När AES möttes i Kräftriket den 25 maj var det två frågor på agendan. Pontus Hedlin talade om transparensgarantin och Charlotta Eriksson, berättade om de pågående regeringsuppdragen gällande styrning av offentlig sektor.

Samhällsentreprenörsskap och styrning i och av myndigheter

Den 20-21 april 2016 möttes Akademin för ekonomistyrning i staten för det årliga internatet. På agendan fanns bland annat Bengt Johannisson, professor emeritus, Linnéuniversitetet, som berättade om sina erfarenheter och resultat av forskning om samhällsentreprenörskap.

AES forskardag 2016

Den 14 januari, 2016 var det återigen dags för Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) att bjuda in till forskardag. Det blev en innehållsrik eftermiddag i Kräftriket med presentationer och samtal om verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

Möte hos Finansinspektionen

AES möte den 18 november 2015 hölls hos Finansinspektionen där Helen Svedin och Ulrika Persson presenterade verksamhetens tre huvudområden, tillståndsgivning, regelgivning och tillsyn. Vi diskuterade deras pågående projekt med att utveckla en ny ekonomimodell som bygger på en förändrad form av tidrapportering. Under rubriken ”Hur prata ekonomi så att folk förstår? berättade Charlotta Bay, fil.dr vid Stockholm Business School, om sin forskning rörande hur finansiell information uppfattas.

Att fånga det svårmätbara - 29 september 2015

AES möte den 29 september 2015 fylldes främst av två presentationer och diskussioner. Först handlade det om resultaten från förstudien "Att fånga det svårmätbara" som genomförts på uppdrag av Trafikverket. Därefter samtalade vi med Oskar Thorslund, ämnesråd vid Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning, om det pågående utvecklingsprogrammet inom Regeringskansliet angående styrning av myndigheter.

Möte hos Skolinspektionen Maj 2015

AES möte den 27 maj 2015 hölls hos medlemsmyndigheten Skolinspektionen. Det inleddes med att Robin Lapidus presenterade Skolinspektionens pågående utvecklingsarbete med sin interna styrning i form av strategiska målbilder. Jacob Henriksson ledde oss i en diskussion om controllerrollen. Först genom att lyfta fram ett case och diskutera hur en controller i staten kan ta sig an problem med verksamhetsstyrningen. Sedan mer specifikt vad som gäller för controllerrollen i Skolinspektionen, vilka utmaningar och nya arbetssätt som de nya strategierna innebär.

Kontakt

Maria Mårtensson, Eva Wittbom, Fredrik Svärdsten

Maria Mårtensson
Professor

Eva Wittbom
Ekon.dr, föreståndare 
E-post: ewi@sbs.su.se

Fredrik Svärdsten 
Fil. dr, stf föreståndare
E-post: fs@sbs.su.se

Möten och aktiviteter

10 november 2021, Strateginätverket
23–24 november 2021, AES internat

Tidigare möten och aktiviteter >