Om SU Business Model Cup

SU Business Model Cup lanserades år 2017. Tävlingens syfte är att möjliggöra för studenter, forskare och medarbetare att i ett tidigt skede få hjälp att utveckla hållbara affärsmodeller. Tävlingen genomförs varje termin och är öppen för alla institutioner på Stockholms universitet. Denna mångfald är styrkan i SU Business Model Cup som arrangeras av Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School och Drivhuset.

Hållbarhetsområdet har blivit allt mer aktuellt, både i Sverige och i övriga världen. Det är viktigt för alla företag, både etablerade och nystartade, att tänka både ekonomiskt hållbart men även socialt och miljömässigt, för att kunna nå bästa möjliga utveckling och resursanvändning för alla.

Vem får tävla?

Tävlingen är öppen för alla för alla studenter, forskare, doktorander samt anställda på Stockholms universitet.

När är tävlingen öppen?

Vårterminens tävlingen öppnar 4 februari 2021.

 

 

Vad kan man vinna?

Tävlingen är indelad i två olika kategorier; bästa studentidén samt bästa forskaridén. Förstapris i respektive kategori 7 000 kr, andrapris i respektive kategori är 3 000 kr.

Hur ser processen ut?

  • Tävlingen startar den 4 februari.
  • Bidragen lämnas in senast den 20 april.
  • Pitchträning för nominerade team 4 och 6 maj.
  • Finalevent: pitch inför en näringslivsjury 11 maj.

Vad ska lämnas in?

På tävlingsplattformen finns ett antal frågor att besvara gällande affärsidén och teamet bakom idén. Vilket problem/ behov löser er affärsidé och hur ska ni tjäna pengar? Vad är unikt mer er idé och hur kopplar ni den till hållbarhet och de globala målen?

Klicka här för att läsa mer och komma till inlämningen.

Lyssna på podden om SU Business Model Cup Bakom bokhyllan #21 – Draknästet på SU

För mer information om SU Business Model Cup kontakta Tony Apéria på tony.aperia@sbs.su.se