Programmets innehåll

Programmet ges i samarbete med Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). Termin 1 och 3 läser du informations- och kommunikationsteknik på DSV och termin 2 och 4 läser du reklam och PR hos oss. Det tredje året läser du kurser på bägge institutionerna samt skriver kandidatuppsats.

Karriär efter avslutad examen

Utbildningen ger filosofie kandidatexamen i data- och systemvetenskap eller reklam och PR, beroende på vid vilken institution du väljer att skriva din kandidatuppsats.

Efteråt arbetar du exempelvis som projektledare eller planner på en medie- eller reklambyrå. Eller som marknadsförare, webbstrateg, programmerare eller systemutvecklare.

Du hittar mer information om programmet på DSV:s webbplats