Hybridundervisning

Planera för en fungerande hybridundervisning

I pandemins spår har det skapats nya behov och krav på undervisning inom högre utbildning. Att återgå till campusundervisning i full skala kan dröja och det innebär att vi behöver hitta alternativa lösningar till traditionell salsundervisning på campus. Att undervisa helt på distans är ett alternativ, men det passar inte alla lärare, studenter eller utbildningar och dessutom går man miste om viktiga psykosociala värden i att ses fysiskt. Hybridundervisning innebär att studenter får ta del av sin utbildning både genom läraktiviteter som ges digitalt på distans och fysiskt på Campus, asynkront vid olika tillfällen eller synkront med studenter både online och på Campus vid samma tillfälle.

15 tips till dig som vill prova hybridundervisning

Många studier har visat att undervisning i hybrid form kan upplevas som väldigt komplex och stressande för lärare. Här har vi därför samlat allmänna forsknings- och erfarenhetsbaserade råd och tips som kan underlätta undervisningen för dig som vill prova på någon form av hybridundervisning.

Allmänna råd och tips för möten och läraktiviteter i hybrida miljöer.

Hybridundervisning är undervisning då en del studenter deltar från en fysisk lokal samtidigt med studenter som deltar online. Grundregler för digitala möten gäller fortfarande men dynamiken blir helt annorlunda. Den kombinerade miljön ställer speciella krav för att uppnå en fungerande och jämlik kommunikation för alla parter.

Organisera synkron hybridundervisning

Synkron hybridundervisning är en form av undervisning där studenterna erbjuds att delta vid ett och samma undervisningstillfälle antingen på plats i klassrummet eller via skärmar från sina digitala enheter. Det är en undervisningsform som skapar en stor flexibilitet och möter studenternas olika behov mycket väl.

Planera för asynkron hybridundervisning

Asynkron hybridundervisning kan enklast beskrivas genom att likna den vid en hybridbil. Antingen kör den på bensin eller på elektricitet, men aldrig på båda samtidigt. För en lärare betyder det alltså att läraktiviteter inom en kurs erbjuds både digitalt på distans och i klassrummet på Campus, men alltså inte samtidigt.

Hybridundervisning (eng. hybrid teaching) är en undervisningsform där vissa studenter deltar fysiskt på plats och andra digitalt på distans vid ett och samma undervisningstillfälle (synkront).