Resurser

Lärarresurser för pedagogisk utveckling

Här hittar du forsknings- och erfarenhetsbaserade råd och tips att inspireras av när du vill utveckla din undervisning, från planering till examination och utvärdering. Denna avdelning är indelad i sex sektioner; Utveckla undervisning, Examinera studenter, Designa lärmiljöer, Akademiskt lärarskap, Lagar, regler och förordningar samt Utvärdera och utveckla kurser. Du är välkommen att höra av dig till oss om du tycker att det saknas något eller om du själv vill vara med och bidra till en resurs. 

Akademiskt lärarskap

Designa lärmiljöer

Personer som står runt ett bord och samarbetar

Här hittar du information och stöd kring design av fysiska och digitala lärmiljöer.

Utvärdera och utveckla dina kurser

Utveckla din undervisning

Två studenter som sitter vid ett bord och samtalar kring en uppgift

Här hittar du resurser som stöttar dig i utvecklingen av din undervisning.

Examinera dina studenter

En person som skriver med en penna på lösa blad

Här finns inspirerande stöd för dig som vill utveckla dina examinationer.

Lagar, regler och förordningar

Kontakt

Vad saknar du på denna sida? Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Plagiat — hur kan det undvikas?

Plagiat - hur kan det undvikas? Illustration: KBL
Digitala stödsystem i undervisningen
Direkt länk till CeUL-torget