Samverkans-Inlärning

Om Samverkans-Inlärning vid SU

SILA-projektet ska skapa kvalitet i distansutbildning: Högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt som ska generera i en modell för hur man kan arbeta med att skapa hög kvalitet i distansutbildning för studenter och lärare med fokus på den studiesociala miljön genom dialog, kontinuerlig utveckling och kollegial samverkan.

Se UHR:s filmintervju med Sama Agahi, Klara Bolander Laksov och Ulf Olsson från Stockholms universitets utvecklingsprojekt Samverkansinlärning och Lärandeanalys för långsiktig och systematisk kvalitet av distansutbildning (SILA) i samtal med Mikael Andersson från UHR om projektets utveckling, lärdomar och framtidsutsikter.

 

Nätverket för Samverkans-Inlärning (SI)

Nätverket för Samverkans-Inlärning (SI) vänder sig till dig som har gått SI-metodhandledarutbildningen eller som har ett intresse för att lära dig mer om SI. Nätverket har till syfte att dela erfarenheter och bygga kunskap som kan facilitera det fortsatta arbetet med implementering och utveckling av SI inom Stockholms universitet.

Pedagogeeks: Samverkansinlärning

Samverkansinlärning (SI) är en metod där seniora studenter guidar mer juniora studenter i hur de kan ta sig an studierna i ett specifikt ämne. Forskning pekar mot goda effekter både vad gäller studenters engagemang och hur väl de klarar sina studier. Gäst är Sama Agahi, Filosofiska institutionen.