De allra flesta institutioner har en pedagogisk kontaktperson.

CeUL erbjuder bland annat platser på evenemang och kurser som handlar om att utveckla undervisning och lärande samt institutionsstöd i olika former. Tanken är också att den pedagogiska kontaktpersonen ska kunna bidra till att det regelbundet förs diskussioner om olika pedagogiska utmaningar vid din institution. Även i det arbetet finns stöd att hämta hos oss på CeUL.

Uppdrag och nätverksträffar

Läs mer om Nätverket för pedagogiska kontaktpersoner

 

Institution

Pedagogisk kontaktperson

Humanistiska fakulteten

 
Engelska institutionen Joakim Wrethed
Filosofiska institutionen

Sama Agahi

Historiska institutionen Magnus Linnarsson
Institutionen för arkeologi och antikens kultur Sven Isaksson
Institutionen för ämnesdidaktik Lotta Jons, Veronica Flodin och Una Cunningham
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Anta Kursiša

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Erik Östling och Evelina Thåqvist
Institutionen för kultur och estetik Karin Dirke
Institutionen för lingvistik Petur Helgason
Institutionen för mediestudier Kristina Widestedt
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Eunah Kim
Institutionen för svenska och flerspråkighet Jeanna Wennerberg
Romanska och klassiska institutionen Hugues Engel

Juridiska fakulteteten

 
Juridiska institutionen Per Ahlin

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Johanna Unga
Företagsekonomiska institutionen Andreas Sundström
Institutet för social forskning (SOFI) Ola Sjöberg
Institutionen för data- och systemvetenskap Ola Knutsson
Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer Lars Ahnland
Institutionen för folkhälsovetenskap Ylva B Almquist
Institutionen för pedagogik och didaktik Eva Svärdemo Åberg
Kriminologiska institutionen Lena Roxell
Kulturgeografiska institutionen Johan Berg
Nationalekonomiska institutionen Adam Jacobsson
Psykologiska institutionen Kristian Pettersson
Socialantropologiska institutionen Molly Sundberg
Institutionen för socialt arbete Hugo Stranz
Sociologiska institutionen Anna Lund
Specialpedagogiska institutionen Annika Käck
Statistiska institutionen

Tatjana von Rosen

Statsvetenskapliga institutionen Maria-Therese Gustafsson
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)  

Naturvetenskapliga området

 

Matematisk-fysiska sektionen

 
Fysikum Emma Wikberg och

Richard Thomas

Institutionen för astronomi Magnus Näslund
Matematiska institutionen Håkan Granath
Meteorologiska institutionen (MISU)

Inga Koszalka

Kemiska sektionen

 
Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) Daniel Daley
Institutionen för material- och miljökemi (MMK) Lars Eriksson
Institutionen för organisk kemi Joseph Samec

Biologiska sektionen

 
Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) Jessica Slove Davidson
Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) Sara Rydberg
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)

Stefan Åström

Zoologiska institutionen Niklas Janz

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

 
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) Richard Gyllencreutz
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)  
Institutionen för naturgeografi Sophie Bergman Trygger

Centra och institut under området

 
Bergianska botaniska trädgården (BBT)  
Nordita (Nordic Institute for Theoretical Physics)  
Stockholms Resilienscentrum Miriam Huitric
Östersjöcentrum  
   

Fakultet

 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Kristina Nilsson Björkenstam