Utbildning

Alla kan utveckla sin undervisning

Grupp personer arbetar med gemensam studieuppgift. Foto: SU

Kompetensutvecklande kurser för dig som undervisar vid Stockholms universitet och som vill utveckla dig som lärare, oavsett tidigare erfarenhet. Dina erfarenheter från undervisning i det egna ämnet är centrala i alla kurser och aktiviteter. Här träffar du lärare både från egna ämnet och från helt andra ämnen. Många brottas med samma frågor som du. Du får idéer och inspiration från olika håll och det du lär dig kommer du ha direkt nytta av i din undervisning. Kurserna ska vara en naturlig del i din kontinuerliga professionella utveckling.

Workshoppar om undervisning och lärande

Universitetslärare deltar i workshop

Välj mellan workshoppar som lär dig att använda aktuella pedagogiska undervisningsmetoder, ger dig en bättre insyn i studenters lärprocesser, att jobba med inkluderande undervisning eller att pröva nya bedömningsformer med mera.

Flera nätverk om olika pedagogiska frågor

Var med i ett nätverk som fokucerar på specifik högskolepedagogisk fråga som intresserar just dig. I kollegial samverkan ges utrymme att lära mer om undervisning och lärande. Nätverken skapar möjlighet till dialog, dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner samt lärare emellan.

Fördjupa din kompetens och diskutera med kollegor

Två personer i möte vid bord. Foto: Klara Bolander Laksov/SU

Högskolepedagogiska temadagar är en dag då vi speciellt uppmärksammar ett ämne som är relevant för utveckling av undervisning i högre utbildning. En temadag kan fungera som en bra diskussionöppnare för frågor inom lärarkollegiet eller något du tar med dig till din egen kompetensutveckling.

Kontakt

Kontakt med CeUL-kansliet om våra utbildningsevenemang, rådgivning med mera.

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson: Tfn 08-16 4093

Clara Fagerlind: Tfn 08-16 3165

Vilken kurs ska jag läsa?

Samlad studieinformation för dig som funderar på vilken kurs du bör läsa och hur du utvecklas och växer i ditt akademiska lärarskap.

Vårt utbildningsteam

CeUL:s kursteam

Vi utvecklar och koordinerar kurser, workshoppar och andra event för universitetets lärare, detta med ett genuint intresse för undervisning och lärande.