Tid Onsdagen den 8 december 2021, kl 13-16, inklusive fikapaus
Lokal
Du har möjlighet att delta på plats i Albano Hus 4, Hörsal 6 (plan 3, zon L) eller online via Zoom. Länken kommer du hitta här på webben den 8 dec, men anmäl dig gärna så mejlar vi också länken till dig.

 

Presentationer av pedagogiska utvecklingsprojekt

13.00—13.15 Introduktion och välkomna, Klara Bolander Laksov föreståndare, CeUL
13.10—13.25

Hur kan vi bidra till våra studenters studieframgång? Erfarenheter från ett pedagogiskt ambassadörsprojekt vid en språkinstitution. Syftet med projektet var att utveckla strategier som främjar studieframgång hos studenter som går förberedande kurser vid Romanska och klassiska institutionen. Projektet hade två mål: (1) att skapa ett underlag för att bättre förstå de faktorer som bidrar till att studenter avslutar sina kurser eller inte och (2) att utifrån detta underlag kollegialt diskutera fram olika lösningar för att höja prestationsgraden på institutionens förberedande kurser. Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen

13.30—13.45

Det bästa av två världar? Hur kan enskild handledning och grupphandledning kombineras för studenter som skriver sina examensarbeten i socialt arbete? Joakim Isaksson, Institutionen för socialt arbete

 

13.50—14.05 Digital examination i språkfärdighet: utmaningar och möjligheter. Annika Johansson, Institutionen för slaviska, baltiska, finska, nederländska och tyska
14.05—14.20 Paus med kaffe och kaka
14.20—14.35 Online flipped-classroom for a large audience: establishing a proper design of breakout rooms use. Iñaki Rodriguez Longarela, Företagsekonomiska institutionen
14.40—14.55 Kan digitala verktyg öka studenters lärande eller förbättra pedagogiken? Ambassadörsprojektet omfattar en genomgång av pedagogisk forskning som visar effekten av användningen av digitala verktyg i undervisning. Med utgångspunkt i denna forskning och egna erfarenheter har flera pedagogiska guider byggts som ska hjälpa lärare inom juridik (men även andra områden) att välja lämpliga digitala verktyg för sina kurser. Christine Storr, Juridiska institutionen
15.00—15.30

Panelsamtal och slutdiskussion