Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för

Du handleder idag doktorander vid Stockholms universitet och vill nu utvecklas i din roll som forskarhandledare. Du vill få nya perspektiv och verktyg att använda i handledningen.

Om workshoppen

Skrivande är kärnan i akademiskt arbete. En av de mest utmanande situationer du kan råka ut för som handledare är att doktorander fastnar när de ska skriva. Skrivblockering aktualiserar flera dimensioner i avhandlingsarbetet och i handledarrelationen: Vad är akademiskt skrivande? Vad innebär det att handleda olika slags skrivande, olika typer av författare och olika former av ”skrivkramp” (kognitiv, emotionell, socio-kulturell)? Vad betyder det att ge återkoppling i dessa olika situationer och vad är ditt ansvar som handledare?

Workshoppen består av en interaktiv föreläsning/diskussion och en case-övning.

 

Tid 9 mars 2021 kl 9─12
Plats/hitta till

E-mötestjänsten Zoom.

För att delta i workshoppen behöver du

  • en dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) 
  • samt gärna ett headset med mikrofon
Språk Svenska
Workshopledare Kirsti Niskanen, professor emeritus vid Historiska institutionen, och Maria Weurlander, docent vid Istitutionen för pedagogik och didaktik
För att delta behöver du Deltagare bör vara verksamma som handledare på doktorandnivå.
Referenslitteratur  

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie om forskarhandledning som vänder sig till personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2021.  Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

 

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshoppen är öppen för alla som arbetar med  forskarhandledning oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshoppen: Vetenskapligt skrivande och skrivblockeringar – Vad kan jag göra som handledare? är stängd

 

 

 

Fler workshops med tema forskarhandledning som ges våren 2021:

Så blir individuella studieplanen ett pedagogiskt verktyg i forskarhandledningen 12 februari kl 9—12

Explore group supervision of PhD students ─ a way to increased participation and learning 26 February at 9—12

Cultivating research environments at a distance, 18 March at 13─16