Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet

Om workshoppen

Att kunna redigera är den superkraft som ger dig total kontroll över din videoproduktion. Du kommer att kunna kommunicera effektivare och mer professionellt med dina studenter, och du kommer att kunna planera dina filmer bättre.

Oavsett om du vill göra en avancerad film eller bara klippa ihop olika tagningar kommer du att behöva använda ett videoredigeringsprogram. I den här workshoppen går vi igenom hur redigering kan hjälpa dig att skapa bättre filmer. Vi utgår ifrån programmet Camtasia och tittar på de vanligaste verktygen.

Innehåll:

  • Vilka möjligheter ger redigeringen i ditt filmskapande?
  • Hur klipper man i Camtasia?
  • Vilka andra redigeringsprogram finns?
  • Hur kan man göra enkla animationer med Camtasia och PowerPoint?
  • Hur publicerar man filmen i Videotjänsten?

Workshopmaterialet finns online på Athena

Allt workshopmaterial görs tillgängligt på Athena ca en månad innan workshoppen.

Det finns två sätt att genomföra workshoppen:

  1. Du kan påbörja workshoppen i förväg online och använda workshop-dagen till diskussion, support och fördjupning.
  2. Du genomför workshoppen på workshop-dagen med de förberedelser som krävs.

Observera att du behöver ladda ner och installera Camtasia innan vi ses, se förberedelserna online.

 

Tid 29 november 2023: kl. 9—12
Plats/Hitta till

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium.

Språk Svenska
Workshopledare

Jonas Collin, mediepedagog och producent vid Institutionen för data- och systemvetenskap och CeUL.

Förberedelser Du förbereder dig inför workshop-träffen genom att gå in i Athena, där hittar du allt workshop-material du behöver.  Workshoppens Athena-sida finns tillgänglig ca en månad innan workshoppen.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 2. Förebild och mentor

Du får i workshoppen redskap för att anta ett profesionellt förhållningssätt till undervisning

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmäl dig till workshoppen "Video i dina kurser — skapa bättre filmer med redigering"