Forskningsområden

I vår forskning inom programmet tittar vi bland annat på hur sociala medier används och påverkar balansen mellan jobb och det privata, hur företag drar nytta av och organiserar sina ’open source communities’, och hur nya affärsmodeller växer fram och används av entreprenörer inom den digitala underhållningsindustrin. Vi studerar också innovativa organisationspraktiker inom modeindustrin och kunskapsöverföring inom multinationella företag. Andra aktuella forskningsfrågor rör innovation och förändring i och mellan organisationer.

Samspel och internalisering

Forskningen inom programmet har sin huvudsakliga utgångspunkt i en förståelsebaserad forskningstradition som studerar på vilka sätt organisatoriska praktiker knyts samman i ett framväxande samspel mellan sociala och materiella faktorer. Vi är därför intresserade av att ta reda på hur organiserandets olika aktörer internaliserar förändringar inom teknologi och management samt omställningar i det ekonomiska och kulturella landskapet - och hur detta i sin tur medverkar till nya framväxande organisationspraktiker.

Samarbeten

Forskarskolan Management och IT (MIT)

Nationell forskarskola som spänner över 14 lärosäten och innefattar forskning inom: ekonomiska informationssystem, företagsekonomi och informatik se www.forskarskolan-mit.nu/

Kontakt

Forskningsprogrammet leds av professor Jan Löwstedt (kontaktperson), professor Ali Yakhlef.