Exempel på mer specifika teman är entreprenörskap och hållbar utveckling, elitgrupper och deras boendemiljöer, strategisk och teknologisk förändring, cross-cultural management, anställningsbarhet, prestationskultur, ledarskap, och organisationers roll i samhället.

Sektionens medarbetare publicerar regelbundet sina forskningsrön genom ledande förlag och tidskrifter, och är aktiva i samhällsdebatten.

Forskningsområden vid sektionen för management

  • Nya arbetsformer och förändrade managementpraktiker
  • Elitgrupper, elitsamhällen och deras boendemiljöer
  • Hälsofrämjande insatser i arbetslivet
  • Kropp, identitet och mångfald i organisationer
  • Cross-cultural management och globalisering
  • Socialt entreprenörskap
  • Organisationers makt, roll och ansvar i samhället
  • Ledarskap och etik
  • Strategi och kommunikation
  • Prestationskultur