Du har en lång meritlista och flera parallella yrken. Vad kommer det sig och hur hinner du med?

- Bra fråga, jag kanske är ivrig och orädd. Om jag är riktigt intresserad av något, vilket jag ibland kan bli rätt snabbt, ger jag mig i kast med det. Och mitt huvudfokus är alltid och kommer nog alltid att kretsa kring mötet mellan å ena sidan det som skapar konkurrensförmåga: marknadsföring, strategier och omvärldsanalys och å andra sidan hur konsumenter reagerar. Sen tror jag att korta ställtider hjälper mig att hinna med mycket, jag kan sätta mig och skriva på en bok om jag får 30 minuter över på ett tåg, en flygplats eller någon annanstans.


Vad betyder ordet företagsekonomi för dig?

- Att driva en organisation på bästa sätt med hjälp av de verktyg som vi har till vårt förfogande. Det vill säga ganska avancerad kunskap om hur människor och kunder beter sig, vad som avgör konkurrensförmåga och hur olika kalkylerings- och redovisningsmetoder påverkar uppfattningar om hur vi presterar och så vidare. Som ekonom är effektivitet alltid ledstjärnan, det gäller att alltid sträva efter att använda resurserna på bästa sätt och det kan ibland innebära tuffa fighter med i och för sig angelägna, men totalt sett orimliga krav från särintressen.
 

Du har forskat om 80-talisternas syn på arbetsmarknaden. Berätta lite om det.

-  På min förra institution var jag studierektor för civilekonomutbildningen och kom dagligen i ganska intensiv kontakt med 80-talister. Och det hände något ganska plötsligt när de första 80-talisterna började studera: antalet synpunkter och frågor ökade samtidigt som kursutvärderingarna gav allt bättre resultat. 80-talisterna var mer rakt på sak och krävande, men också orädda, konstruktiva och trevliga. Jag började med att intervjua trettiofem 80-talister från olika länder med olika bakgrund och hittade en del generella mönster som sedan har testats i enkäter. Den nya generationen har en rätt annorlunda syn på arbete och väljer jobb mer emotionellt, de är mycket karriärmedvetna och planerar att byta jobb ofta, för det som stressar dem är att inte hinna med allt som de vill med livet - och det är mycket! Nu tittar jag även på vad som gör 90-talisterna unika -läs mer om det här.


Du föreläser bland annat om Employer branding. Berätta lite om varför ämnet är så viktigt och uppmärksammat?

 - Marknadsförare har ju under många decennier jobbat med att profilera konsumentprodukter och kommunicera ett varumärke som attraherar konsumenter. På arbetsmarknaden ser vi, förutom betydligt högre krav från yngre medarbetare (till exempel Generation Y), en större spridning mellan bättre och sämre arbetsgivare, ökad lönespridning, en större mångfald av villkor för att rekrytera medarbetare och tydliga krav från arbetstagare på att få veta vad det innebär att jobba för en viss organisation. Genom Employer Branding kan organisationens konkurrensfördel som arbetsgivare – varför man ska jobba just där – befästas och kommuniceras. Det kan minska kostnader för rekrytering eftersom en tydlig profil gör att vi attraherar rätt medarbetare, men framför allt handlar det om att få rätt individer att jobba i organisationen. När individer trivs och är på rätt ställe är det bra för individen, avdelningen, organisationen och samhället. Genom Employer Branding kan man få rätt person på rätt plats!