Hitta till Kräftriket

Det finns flera sätt att ta sig till Kräftriket /Albano där vi har vårt campus. Området ligger precis intill Brunnsviken, nära Roslagstull.

Buss

Buss 50, 670 och 676 stannar utanför Kräftriket vid hållplats "Albano".  Buss 50 stannar bl.a. vid Odenplan och Universitetet, 670 och 676 vid Tekniska Högskolan och Universitetet.

Roslagsbana och tunnelbana

Med Roslagsbanan och tunnelbanan åker du till station "Universitetet", därifrån tar du en tiominuters promenad, alternativt buss 50 till Kräftriket, hållplats "Albano". 

Bil

Besöksadressen är Kräftriket hus 3, 7 eller 15, om du kommer körandes från Roslagstull svänger du in första avfarten till vänster "Kräftriket". Om du kommer körandes från norr passerar du först Stockholms universitet på vänster sida därefter tar du andra avfarten ner åt höger "Kräftriket". Området har gott om parkeringsplatser.

Översiktsbild över Kräftriket, se även

 

Hitta rätt i Kräftriket

Kräftriket består av ett antal olika byggnader. Här ser du var du hittar vad och hur du kan tyda våra rumsnummer.

Hus 3, huvudbyggnad med inglasad entré

I  huset finns Wallenbergsalen (244 platser), Gröjersalen (84 platser), 8 seminarierum (30 platser i varje),  Ljusgården med studieplatser och café Prego. Caféet säljer fika, lunch, frukt med mera och har även mikrovågsugnar för uppvärmning av egen mat. Styrelserummet och Faculty Lounge som är tillgängligt för medarbetare finns också här. 

I huset har prefektenheten sina kontor med HR-enheten, IT-enheten, vaktmästeriet med posthantering  m.fl. 

På vind 4,  den södra vinden, finns  centrum för uppdragsutbildning som ansvarar för EMBA-programmet.

På vind 3, den norra vinden, har föreningen ekonomerna sina kontor och mötesrum.

 

Hus 7

I höghusdelen med ingång nr 7a sitter marknadsföringssektionen som inkluderar Reklam och pr. Här finns också ett sammanträdesrum med ca 22 platser.

I låghusdelen med ingång nr 7d sitter finanssektionen.

 

Hus 15

Entré från gaveln mot Roslagsvägen. På plan 2 i huset finns vår studentservice med studierektor och studievägledning. Här finns också institutionens amanuensmottagning.

På plan 3 och 4 sitter managementsektionen här finns ett sammanträdesrum med ca 25 platser

I källaren, på plan, 1 finns  två stycken dator- och två seminarierum som används för undervisning men när de inte är bokade kan de användas som studieplatser för självständiga studier.

I byggnaden hittar du också Hedbergsalen (69 platser),

 

Hus 24

I huset sitter redovisningssektionen som inkluderar operation management. I byggnaden finns också Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) och Institutet för kommunal ekonomi (IKE).
 

Hitta rätt rum

Wallenbergsalen
Wallenbergsalen

Våra medarbetare sitter i hus 3, 7 , 15 och 24. Av rumsnumret framgår i vilket hus samt på vilken våning rummet ligger. T.ex. 15:322 = hus 15, plan 3, rum 322.  

Wallenbergsalen
Hus 3

Gröjersalen
Hus 3

Hedbergsalen
Hus 15