Karin Hedström, professor i informatik vid Örebro universitet och Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet inspirerade genom en delvis interaktiv presentation som handlade om digitalisering, styrning och professionalism. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är värden som ska genomsyra verksamheten. Det ställer alldeles särskilda krav som gör att it och digitalisering inte kan lämnas som en separat fråga vid sidan av kärnverksamheten, frågorna måste in i den centrala ledningspraktiken.

Ordföranden för eSamverka Katrin Westling Palm, tillika GD för Skatteverket, kunde också bekräfta att digitaliseringen måste behandlas som en strategisk ledningsfråga som når ut till varenda medarbetare.

Mikael Holmgren Caicedo gav en inblick i hur en tweet från ett ledningsrum på en stor myndighet kan tolkas utifrån ett pågående forskningsprojekt. Hur en annan stor myndighet försöker värdera sin data och information fick man ta del av genom resultaten från Karin Axelssons förstudie. Pontus Hedlin bidrog med teorier om vad transparens betyder för lärande och ansvarsutkrävande. Sist ut var Desirée Ödén som satte oss in oss i sitt doktorandprojekt om prestationsmätning ur ett medarbetarperspektiv. 

Ta gärna del av presentationerna som finns bifogade längst ner på sidan.