Kurser forskarutbildningen

Doktorandkurser vid SBS

Nedan hittar du aktuella doktorandkurser vid SBS. Anmälan till doktorandkurser görs via e-post till koordinator för forskarutbildningen.

Kontakt forskarutbildning

Björn Hagströmer
Professor och studierektor
Helene Olofsson
Koordinator för forskarutbildningen