Programmets upplägg

Programmet syftar till att ge dig en bra grund för att kunna arbeta med frågor som rör informationsteknologins roll för styrning och ledning av företag. Den utvecklar också din analytiska och problemlösande förmåga.

Inom ämnet företagsekonomi får du studera hur företag och organisationer leds och organiseras. Du får också lära dig att redovisa, analysera och utvärdera ekonomiska resultat samt få kunskaper om utveckling av affärskoncept och teorier i marknadsföring och kommunikation. Inom ämnet data- och systemvetenskap får du lära dig hur datorbaserade informationssystem planeras, utvecklas och genomförs. Fokus ligger på hur informationssystem kan användas i företag och andra organisationer.

Programmet ger det första året breda baskunskaper i huvudämnena företagsekonomi och data- och systemvetenskap. Under det andra året breddar och fördjupar du dina kunskaper i såväl företagsekonomi som data- och systemvetenskap. Under det sista året sker en fördjupning i antingen företagsekonomi eller data- och systemvetenskap med kurser samt ett uppsatsarbete. Du har även möjlighet att läsa ett annat ämne en termin eller prova på utlandsstudier.

Ekonomi & IT-programmet leder fram till en kandidatexamen och omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Med Kandidatexamen som grund är du behörig att söka till fortsatta studier inom olika masterprogram inom företagsekonomi eller data- och systemvetenskap.

Karriär efter avslutad examen

När du väljer kandidatprogrammet med inriktning mot Ekonomi & IT får du en bred utbildning och kan välja mellan ett stort antal yrkesroller när du tagit din examen. Du kan till exempel arbeta som projektledare, controller, konsult, utredare, IT-chef, IT-strateg, verksamhetsutvecklare och systemutvecklare samt en mängd andra yrken som kräver allmän företagsekonomisk kompetens. Vanliga arbetsplatser är industri- och handelsföretag, konsultfirmor, banker, försäkringsbolag, intresseorganisationer samt stat och kommun.