IT-service

IT-service
Fastreg

Vad är Fastreg?

Fastreg är institutionens interna studiedokumentationssystem som du bland annat använder för att anmäla dig till tentamen och gruppövningar eller seminarier. I Fastreg kan du bland annat se dina registreringar, personligt schema och tentaresultat.

Ladok och Mina studier

Ladok och Mina studier

Ladok är universitetets studiedokumentationssystem. Här kan du se dina betyg och skriva ut både registrerings- och studieintyg.

Läsplatser

Läsplatser

Som student på Stockholms universitet har du tillgång till ett stort antal läsplatser och grupprum, både på institutionen och på campus.

IT-studio

IT-studio

I hus 15 har vi en toppmodern IT studio utrustade med totalt 23 stycken datorer. Samtliga datorutrustningar är fastlåsta och larmade.

Universitetskonto och universitetskort

Universitetskonto

Universitetskontot är ingången till IT-tjänsterna vid Stockholms universitet för dig som är student. Du får tillgång till trådlöst nät, datorsalar, fillagring mm.

KONTAKT

Helpdesk

Serviceportalen
Telefon: 08- 16 19 99

Stockholm Business School i sociala medierSBS på Facebook SU på Instagram SBS på Linkedin SU på Twitter SBS på YouTube