Från och med höstterminen 2020

Poäng

Studietakt

Reklamstrategi 7,5 100%
Reklam & PR: fortsättningskurs i marknadsföring 7,5 100%
Konsumtion, kultur och kommers 7,5 100%
Kreativa processer 7,5 100%


Reklam och PR II överlappar till viss del Företagsekonomi II
Dessa kurser kan inte tas med i samma examen:

Reklam och PR: Reklam & PR: Fortsättningskurs i marknadsföring och Marknadsföring II