Om du inte vill läsa ett program utan istället forma din egen utbildning kan du välja att läsa fristående kurser. På företagsekonomiska institutionen kan du läsa fristående kurspaket inom huvudämnena Företagsekonomi och Reklam och PR.

För dig som börjar läsa Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet från och med höstterminen 2016 gäller nya examensregler. Du kan läsa mer om de nya examensreglerna här

Endast avslutade kurser kan tas med i examen. Du får examen från det universitet/högskola där du läst sista kursen.