Detta program vänder sig till dig som är intresserad av en internationell karriär och som vill få djupare insikt i hur företag och politik påverkar varandra. Programmet har ett brett ämnesmässigt anslag med tyngdpunkt inom huvudområdet företagsekonomi. Programmet kombinerar studier i företagsekonomi med studier i statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer.

Du kommer att få grundläggande företagsekonomiska kunskaper inom fyra områden: marknadsföring, redovisning, finans och management. Dessutom kommer du att studera kurser som är direkt kopplade till den globala ekonomin, med fokus på statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer.

Programstruktur

Termin 1: Introduktion till företagsekonomi, 30 hp
Termin 2: Globala affärsstudier, 30 hp
Termin 3: Ekonomisk historia och internationella relationer, 30 hp
Termin 4: Statsvetenskap, 30 hp
Termin 5: Valbar termin, 30 hp
Termin 6: Kandidatkurs i företagsekonomi, 30 hp

Undervisningsspråk i de kurser som ingår i utbildningen är engelska. Programmet är uppbyggt kring en mångfald av humanvetenskapliga och socialvetenskapliga perspektiv genom vilka det blir möjligt att problematisera och kritiskt-kreativt analysera skilda företeelser, tendenser och förändringar i det moderna samhället, i kulturen och politiken och i kulturen och näringslivet. Därigenom skapas en förståelse för hur vi i interaktion med dessa fenomen och processer på olika vis formas som tänkande, kännande och handlande människor.

Efter avslutade studier på programmet är du behörig att söka till de flesta mastersprogrammen i företagsekonomi. Programmet drivs av Företagsekonomiska institutionen i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Ekonomisk-historiska institutionen.

Sista ansökningsdag inför höstterminen 2018 är den 16 april.

Mer information om programmet finns att läsa på vår internationella webbplats