Stockholm Business School erbjuder sex masterprogram där undervisningsspråket är på engelska. Alla program är uppbyggda enligt Bolognaprocessen för internationell kompatibilitet. De tvååriga programmen leder till en masterexamen.

Information om våra masterprogram finns på den engelska studentwebben.