Kort historia

Företagsekonomiska institutionen återfinns i K-märkta byggnader från 1912. Området ligger i Nationalstadsparkens område, bredvid Brunnsviken. Under slutet av 1700-talet öppnades en krog som serverade kräftor från Brunnsvikens vatten, och på grund av det kom området att kallas just för Kräftriket.

Husen byggdes i början av 1900- talet till Veterinärhögskolan och an idag går det att se vad de olika byggnaderna användes till genom inskriptionerna som finns kvar på husen. I samband med att Företagsekonomiska institutionen flyttade till området totalrenoverades lokalerna invändigt. De nya lokalerna invigdes år 2000.

Våra byggnader

Företagsekonomiska institutionen disponerar flera byggnader i området - hus 7, 8, 10, 15, 24 och hus 3 som är vår huvudbyggnad med två egna föreläsningssalar (Wallenberg och Gröjer), en ljusgård med studieplatser och ett fik.