Studierektor samordnar det mesta som har med undervisningen på institutionen att göra.

Det innefattar bland annat antagning av studenter, planering av vilka kurser som ska ges, hur våra utbildningsprogram ska vara utformade, vad som står i kursplanerna och innehåll i studieanvisningar.

Den del av studierektorsjobbet som är mest synligt för dig som student handlar om enskilda studentärenden i både stort och smått. Du är välkommen att vända dig till studierektorn om du till exempel vill tillgodoräkna dig kurser du läst vid andra universitet/högskolor eller för att gå igenom vad du ska läsa under en utlandsstudietermin.
Studierektor ansvarar för utbildning på grund- och avancerad nivå samt tillgodoräknanden.

Thomas Bay
Studierektor

Plats: rum 421A Hus 15
Telefon: 08-16 14 05
E-post: studierektor@sbs.su.se

Nina Wennberg, föräldraledig
Bitr. Admininistrativ studierektor & Utbildningskoordinator

Plats: rum 228, Hus 15
Telefon: 08-16 15 18
E-post: nina.wennberg@sbs.su.se