Tentamensservice tillhandahåller service för en säker och smidig tentamen vid Företageskonomiska institutionen.

Inför tenta

Anmäl dig själv till tentan i fastreg. Du måste anmäla dig senast 5 dagar innan tentan för att ha rätt att tentera vid det aktuella tillfället.
Om du ändrar dig och inte kommer att skriva tentan ska du avanmäla dig själv i fastreg senast 5 dagar innan tenta.
Om du har behov av särskilt stöd måste du anmäla dig via särskild webbenkät senast 7 dagar innan tentamen.
Du har inte rätt att tenta på annan plats än vid Stockholms universitet. 

Vid tentan

Aktuell lokal visas här på studentwebben och i fastreg.
Ta med giltig legitimation.
Kom i tid, är du 30 min sen släpps du inte in!

Efter tenta

Ditt tentaresultat visas i fastreg under betyg och i Ladok senast tre veckor efter aktuellt tentamenstillfälle.
Du kan se din tenta på minatentor.su.se alternativt hämta ut din egen tenta hos din kurskoordinator under mottagningstid. Ta med legitimation. 
Din fysiska tenta finns tillgänglig en vecka efter resultatet anslagits och två år framåt.

Hemtenta

Hemtentor hanteras inte enligt ovan. Kontakta kurskoordinatorn eller läraren om du har frågor kring hemtenta.