Studentservice

Studentservice
Amanuenser

Amanuenser

Amanuenserna kan hjälpa dig om det är något du inte förstår i kurserna du läser hos oss. De tar även emot ombedömningar.

Kurskoordinatorer

Kurskoordinatorer

Kurskoordinatorernas arbetet innefattar bland annat schemaläggning, administration av seminariegrupper, uppdatering av information på kurshemsidor och studentkontakter.

Studievägledning

Studievägledning

Företagsekonomiska institutionen har fem studievägledare som står till ditt förfogande med kvalificerad vägledning i studie- och yrkesfrågor samt information om det mesta som rör våra kurser och utbildningsprogram

Studierektor

Studierektor

Studierektorns arbete innefattar bland annat antagning av studenter, planering av vilka kurser som ska ges, hur våra utbildningsprogram ska vara utformade, vad som står i kursplanerna och innehåll i studieanvisningar.

Studera med fuktionsnedsättning

Studera med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du kan behöva någon form av stöd i studiesituationen, ska du ta kontakt med en samordnare på högskolan eller universitetet du vill studera vid. Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en funktionsnedsättning, exempelvis ADHD, nedsatt hörsel eller dyslexi.

Tentamensserivce

Tentamensservice

Du anmäler dig själv till tentan i fastreg. Du måste anmäla dig senast tre dagar innan tentan för att ha rätt att tentera vid det aktuella tillfället.

KONTAKT

Kurskoordinatorerna
e-post: coursecoordinator@sbs.su.se

Studievägledning
Se respektive studievägledare

Studierektor
e-post: studierektor@sbs.su.se

Studera med funktionsnedsättning
Mer information

Tentamensservice
e-post: tenta@sbs.su.se