Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
Vårterminen 21

Undervisning online vårterminen 2021

Utifrån nuvarande förutsättningar har institutionen tagit beslutet att undervisningen kommer att bedrivas huvudsakligen online under hela vårterminen, fram till och med den 5 juni. Stockholm Business School kan komma att ha utbildning på campus i begränsad omfattning.

Tips för att studera på distans

Här hittar du tips för att studera på distans, vilka olika verktyg du kan använda och gudier för hur du använder dem.

Athena ersätter Fastreg som lär- och samarbetsplatform

I och med att höstterminen startar den 31 augusti så kommer Athena att användas på Företagsekonomiska institutionen.