Publikationer

Ur konstboken "Gestaltningar". Kerstin Hörnlund, Minos Minne, 1998. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Publikationer i DiVA av våra medverkande

Här hittar du publikationer i DiVA av våra nuvarande medverkande i Statistiska  modeller inom samhällsvetenskap.

Kontakt

Huvudansvarig för institutionens forskning är prefekt Michael Carlson.

Service för våra forskare

Flera avdelningar och enheter inom universitetsförvaltning och gemensam verksamhet erbjuder gratis service och stöd till dig som forskare vid Stockholms universitet. Forskningsservice och universitetetsbiblioteket erbjuder service som hjälper dig i ditt dagliga arbete.