Temat är ett paraplynamn för ett antal forskningsområden, och inkluderar:

  • Tidsserieanalys
  • Statistisk modellering i företagsekonomi och finans
  • Statistiska modeller för livsförloppsdata
  • Univariata och multivariata linjära modeller (speciellt hierarkiska modeller)
  • Bayesiansk modellering av kluster- och komplex data

Medverkande