Under Ove Franks ledning har flera avhandlingar inom området publicerats på institutionen av

  • Martin Karlberg
  • Ingegerd Jansson
  • Jukka Corander
  • Christian Tallberg
  • Jan Hagberg
  • Johan Koskinen
  • Termeh Shafie

Nätversteori och grafteori tillsammans med sannolikhetsteori och statistisk teori bildar basen för statistisk nätverksforskning.