Nätverksanalys används för att kartlägga och analysera relationer mellan olika aktörer. I social nätverksanalys kan dessa aktörer vara individer, grupper, organisationer eller URL, och relationer kan då vara vänskap, attityder, samarbeten eller informationsflöden. Termeh Shafie kommer i sin presentation att visa hur man med hjälp av matematik
och statistik kan identifiera relationer och samband, samt mäta och förutse förhållanden i sociala nätverk.

Läs mer om Termeh Shafie