Vad kan man som väljare få ut av en opinionsundersökning?

Påverkar opinionsundersökningarna hur man röstar?
Hur påverkar det sätt journalister skriver om opinionsundersökningar?

Kl 16.00: Seminariet inleds med en tolkning av dagsaktuella undersökningar, av David Ahlin från Ipsos.

Kl 16.30: En panel diskturerar opinionsundersökningar ur ett väljarperspektiv. I panelen:

Dan Hedlin, Statistiska institutionen vid Stockholms universitet, 

Regina Vilkénas, produktansvarig på Partisympatiundersökningen vid SCB, 

och Annika Fredén, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, vid Karlstads universitet. 

Moderator: Jenny Rosen, Statistiska institutionen

 

Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor till panelen.

 

Vid seminariet kommer även Statistikfrämjandet tidskrift Qvintensen extranummer om politiska opinionsundersökningar att delas ut till deltagarna! Detta innehåller också en praktisk checklista för journalister.

 

Vi bjuder på fika!

Seminariet slutar kl 17.30

 

Sista anmälningsdag: 27 augusti, till jenny.rosen@stat.su.se