Studenter som kommunicerar. Foto: Viktor Gårdsäter
Studentkommunikation. Foto: Viktor Gårdsäter

Studenter som fram till och med VT2019 var förstagångsregistrerade på kursen Finansiell statistik med kurskod ST108G och registrerade på kurstillfälle då undervisningsspråket var svenska har sedan kursen övergick till att endast ges på engelska, under en övergångsperiod om tre terminer (HT2019, VT2020 samt HT2020) beretts möjlighet att examineras på svenska. Från och med VT2021 upphör möjligheten att examineras på svenska. Berörda studenter skall tillsvidare ges möjlighet att examineras på engelska i samband med fastställda kurstillfällen för ersättningskursen Finansiell statistik med kurskod ST1701.

Studenter som fram till och med VT2021 var eller är förstagångsregistrerade på kursen Finansiell statistik med kurskod ST108G på kurstillfälle då undervis-ningsspråket var eller är engelska, skall tillsvidare ges möjlighet att examineras på engelska i samband med fastställda kurstillfällen för ersättningskursen Finansiell statistik med kurskod ST1701.

Beslutet omfattar samtliga prov inom kursen och gäller till dess att kursplanen med kod ST108G är upphävd. Efter beslut om upphävande av kursplan för ST108G kommer i enlighet med gällande kursplan berörda studenter ges möjlighet att examineras minst en gång per termin  under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Omregistrering av berörda studenter till kommande kurstillfällen tillåts i mån av plats. Efter avvecklingsperiodens slut kommer det inte längre vara möjligt att omregistrera sig på kursen med kod ST108G, studenter måste istället på nytt söka till ersättningskursen med kod ST1701 via antagning.se.