För ändamålet att skapa en certifiering av statistiker för "att främja god statistisk kvalitet och yrkesskicklighet bland statistiker" i Sverige, grundades Föreningen för certifiering av statistiker den 18 september 2013. På föreningens hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga om du vill skaffa ett certifikat.