Ännu osäkrare jämförelser

Jämförelser mellan länder blir ännu osäkrare om det är dödsfall i Covid-19 som ska jämföras, istället för överdödlighet generellt.

"Det är väldigt tydligt att det slår olika när man har olika rutiner för hur man klassificerar dödsorsak och sedan tar in det i en gemensam databas. Enligt mig kan det i en del länder vara så mycket som 50 procent fler döda i covid än vad som hittills har rapportats" konstaterar Dan Hedlin i en intervju med SvD.

Att jämföra den svenska statistiken med ett land som endast rapporterar in dödsfall som skett på sjukhus, men inte t ex i äldrevården, blir missvisande att göra rakt av. Man behöver också vara medveten om eftersläpande statistik och underrapportering i vissa länder, säger Dan Hedlin, som har intervjuats i flera medier angående försöken att jämföra utvecklingen av Covid-19 mellan länder.

Bättre statistik när pandemin ebbar ut

Linus Garp, utredare på Statistiska centralbyrån (SCB), menar att jämförelser mellan länder går bra att göra om man är medveten om att det nu finns en stor osäkerhet. Efter hand kommer statistiken att kunna kvalitetssäkras, så att säkrare jämförelser kan göras i takt med att pandemin ebbar ut. På global nivå tror han dock inte att det går att få helt kvalitetssäkrad statistik kring Covid-19.

Skillnader inom länderna

Att bara jämföra medeltal mellan länder kan också ge en förenklad bild. Vi har sett att skillnaderna mellan regioner inom länderna kan vara stora, påpekar Dan Hedlin i en intervju med SVT Nyheter. Men trenden inom Sverige är nu en långsam minskning av dödstalen.

Här är medierna där Dan Hedlin har deltagit angående olika länders statistsik kring Covid-19:

https://www.svd.se/darfor-ar-det-svart-att-jamfora-doda-i-covid/i/senaste

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-har-hogst-coronadodstal-per-invanare

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=7479798&fbclid=IwAR0uLKqxy--xyTBVJ3tIVjkNST2atFGkS29IRBd41HO99Xl6MpSqI3Z_Zus