Termeh Shafie
Termeh Shafie
 

Termeh Shafie fick under våren stor uppmärksamhet för sin avhandling ”Random Multigraphs: Complexity Measures, Probability Models and Statistical Inference” som visade på nya sätt att kartlägga nätverk och där ett då aktuellt exempel var hur hennes metoder skulle kunna användas för att kartlägga kriminella nätverk bakom det så kallade köttfusket.

Kartläggning av människors rörlighet under 1400-1500- talet

Det blev dock inte köttfusk som Termeh Shafie nu närmast kommer att ägna sig åt. Istället har hon flyttat till Tyskland för att vara en av forskarna i det tvärvetenskapliga projektet ”NEXUS 1492” som med ett EU-anslag på 15 miljoner euro kommer att fokusera på interaktionerna mellan den nya och gamla världen. Projektet binder samman olika ämnesområden såsom arkeologi, datavetenskap, statistik och geologi. Tvärvetenskapliga verktyg kommer att utvecklas och användas för att kartlägga människors rörlighet och utbyte av varor och idéer inom den karibiska övärlden och till och från Europa och Afrika under 1400-1500-talet. Några exempel på de tekniker och verktyg som kommer användas är forntida DNA-forskning, nya arkeometriska metoder och nätverksanalys. Det är just på närverksanalys-sidan som Termeh Shafies kunskaper kommer att utnyttjas.

- Att tillämpa nätverksanalys inom just arkeologi är ett väldigt nytt område och mycket finns att göra, säger Termeh Shafie. Jag kommer inom detta projekt och tillsammans med de närmare 40 andra forskarna försöka kartlägga socio-kulturella relationer och interaktioner genom rekonstruktion av arkeologiska nätverk.

Nätverksmodeller ska analysera arkeologiska fynd

I projektet kommer Termeh Shafie och hennes kollegor koppla ihop arkeologiska fynd och artefakter i tid och rum, men även om samma teknik eller material  har använts för att tillverka artefakten. Dessa hopkopplingar skapar nätverk och därefter ska nätverksanalytikerna främst satsa på nya metoder att analysera nätverket på och jobba fram nätverksmodeller för dessa typer av data.

- Vi kommer jobba från Tyskland och Holland, och sedan gör vi fältstudier i olika delar av Västiniden där utgrävningarna sker, säger Termeh Shafie.  Vi samlar alltså  in datat som jag och de andra forskarna på analyssidan kommer att använda för att förhoppningsvis kunna dra nya slutsatser.

En dröm för en nätverksanalytiker

Ryktet om ”Nexus 1492” som tilldelats så mycket pengar från EU spred sig snabbt inom det relativt lilla community som sysslar med nätverksforskning. Över hundra forskare sökte tjänst på nätverkssidan av projektet och Termeh Shafie är en av tre ”nätverksdoktorer” som tillslut anställdes.

- För oss nätverksforskare är det rätt svårt att hitta en tjänst som denna, alltså en tjänst som renodlat håller på med nätverksteori, säger Termeh Shafie.

Att Termeh Shafie kommer att få användning av sina nätverkskunskaper är tveklöst men hon hoppas även få lära sig mer om arkeologi som hon aldrig trodde att hon skulle syssla med. Att få delta som nätverksanalytiker i ett sådant här projekt ser hon som en stor och rolig utmaning.

- Jag ser mest fram emot att lära mig mer om just arkeologi, säger Termeh Shafie. Vi som kommer från analyssidan kommer att få gå olika workshops som ska lära oss hur vi kan läsa och av och analysera arkeologiskt data.

Termeh Shafie bor nu i Tyskland sedan i början av september och hon har en anställning som till en början sträcker sig över två år. Att ha flyttat utomlands efter avslutade doktorandstudier ser hon som en stor fördel.

- Byte av miljö är nog bland det bästa när det kommer till forskning, säger Termeh Shafie.

Programpunkt under forskardagarna

Under forskardagarna den 3 okober mellan 12:00-12:45 berättar Termeh Shafie om sin forskning under programpunkten "Att beskriva, analysera och prediktera mönster i sociala nätverk" i Höger hörsal.

Läs mer om forskadagarna