Lars Lyberg Årets Statistikfrämjare. Foto: Statistikfrämjandet.

Vid Svenska statistikfrämjandets årsstämma den 21/3 2019 delades priset till Årets Statistikfrämjare ut till Lars Lyberg, som varit professor vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet. Professor Lars Lyberg är initiativtagare till den internationella konferensen ”Big Surv 18”, som gick av stapeln i Barcelona 2018. Han har varit redaktor till boken Total Survey Error in Practice och författat två kapitel i boken Advances in Comparative Survey Methods: Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts under 2018.

Priset delas ut årligen till ”En eller flera personer, verksamma i eller anknutna till Sverige, som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet. Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning”. En glad Lars Lyberg kommenterade att priset är en stor ära och en källa till inspiration!