Priset från AAPOR, American Association for Public Opinion Research, uppmärksammas även med en kort film om Lars Lyberg och hans framstående arbete inom surveymetodik. Se filmen om Lars Lyberg, och prisutdelningen här.

Så här lyder motiveringen:

"The award is given for outstanding contribution to the field of public opinion research including: advances in theory, empirical research and methods; improvements in ethical standards; and promotion of understanding among the public, media and/or policy makers."

Lars Lyberg har även tidigare uppmärksammats för sitt viktiga arbete inom forskningen.