Årets lärare. Illustration: Sara Mara.

Av de tre lärare från Statistiska institutionen som blev nominerade av studenter 2019, valdes Jessica Franzén ut som institutionens nominering. Så här berättar Jessica om hur det kändes att få en nominering:

Hur känns det att bli nominerad till årets lärare?

Väldigt kul! Att nomineringen kommer från studenter är extra roligt och värmande. Att få bekräftelse på att det jag gör i föresläsningssalen går hem hos studenterna, gör mig uppriktigt glad.

Varför tror du att du blev nominerad till årets lärare?

Jessica Franzén, lärare och forskare vid Statistiska institutionen.

Statistik är ett ämne som ofta upplevs som matematiskt och teoretiskt utmanande. För studenterna blir ämnet lätt ”öar” av åtskilda  teoretiska och begreppsmässiga svårigheter. De är ofta fullt upptagna med att lära sig att bemästra respektive ”ö”. Att sätta öarna på kartan - att binda ihop sina kunskaper till en förståelse av helheten kan kännas övermäktigt.

Det jag tror studenterna främst uppskattar med min undervisning är att jag arbetar mycket med att förmedla en ”röd tråd” och övergripande förståelse. Jag växlar ständigt perspektiv i min undervisning, från att reda ut svårigheter med en enskild metod till att relatera den till andra metoder och sätta in den i ett större sammanhang. På så sätt hoppas jag att jag successivt bygger upp en förståelse för statistik och med det ett ökat intresse för ämnet och dess många och spännande möjligheter.

Vem är årets lärare?

Någon som har lett dig och dina kursare på ett pedagogiskt vis genom en svår kurs, någon som inspirerat er att vilja läsa vidare, eller som har delat med sig av kunskap som gett er en aha-upplevelse? Kanske blir det just din nominering och motivering som avgör!

Här kan du nominera din favoritlärare 2020!

Sista nomineringsdag är 15 mars!