- Att få detta pris känns riktigt bra. Kanske allra mest för att ämnet uppmärksammas så stort, säger Lars Lyberg. 

 
Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts
 

För att en bok ska bli aktuell för priset måste den ha minst tre år på nacken så att recensioner och annat material finns tillgängligt. ”Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts” är en monografi med många författare men sammanställd av åtta redaktörer, som också själva bidragit med olika kapitel. Redaktörerna kommer att uppmärksammas genom att tilldelas en plakett under AAPOR´s konferens i Boston i maj månad.

- Jag tror att boken vunnit priset eftersom den belyser problemen med internationella undersökningar från många olika håll, säger Lars Ly berg. Att genomföra en undersökning i kanske 30 till 100 länder innebär att alla invanda tänkesätt ställs på huvudet. Det är så mycket som varierar mellan länder, som t.ex. resurser, begreppsförståelse, läsförståelse, svarsstil, nationell stolthet och tillgång till kompetenta intervjuare och undersökningsorganisationer.

Syftet med internationella undersökningar är att jämföra resultaten för olika länder och då gäller det att reducera effekterna av dessa variationer så långt som möjligt. Exempel på internationella undersökningar är European Social Survey, Program for the International Assessment for Adult Competencies, Eurostats Labour Force Survey, World Values Survey och Best Brand Survey (jo, Coca Cola är det varumärke i världen som flest människor känner till). Undersökningarna är mycket resurskrävande och förbättringar kan vara mycket värda.

- Alla som håller på med denna typ av studier har nytta av boken och studenter likaså eftersom detta är en typ av undersökningar som kommer att bli allt vanligare i takt med den ökade globaliseringen, säger Lars Lyberg.

Lars Lyberg hade hand om kapitlen som handlade om Key Process Components and Quality och skrev själv ett om Quality Assurance and Quality Control in Cross-National Comparative Studies tillsammans med Diana Stukel, då anställd vid FN.

- Att ha hand om en monografisektion är ungefär som att vara en tidskriftsredaktör. Man samlar in utlåtanden från bedömare och lotsar författarna genom ett antal bearbetningar, inte utan friktioner. Det händer att författare får bearbeta sina utkast både fem och sex gånger innan alstret är klart för publicering, säger Lars Lyberg.