Vi alla kollegor på Stockholms universitet är mycket stolta över våra studenter!

Se hela Astrid Söderbergh Widdings hälsning här:

https://www.su.se/utbildning/nyheter/studenth%C3%A4lsning-fr%C3%A5n-rektor-astrid-s%C3%B6derbergh-widding-1.502247