Olivia Ståhl har publicerat sin artikel "Model-Based Value Modifications
for Samples from a Skew Population
" som Research Report 2015:1

Du hittar alla våra forskares publikationer på hemsidan för Research Reports.