Termeh Shafie
 
 

Disputationen

Termeh Shafies avhandling  "Random Multigraphs: Complexity Measures, Probability Models and Statistical Inference"  kommer att läggas fram torsdagen den 10 januari kl. 13.00. Opponent är Professor Krzysztof Nowicki vid Lunds Universitet. 

Avhandlingen i korthet

Nätverksdata innebär relationsstrukturer som representerar samspel mellan olika aktörer. Dessa data kan representeras av grafer där aktörerna kallas noder och relationerna kallas länkar som sammankopplar par av noder. Dessa typer av data uppkommer i olika områden, t e x datavetenskap, fysik, biologi, sociologi och ekonomi.


Avhandlingen undersöker nätverksmodeller där den lokala strukturen är specificerad genom givna länkantal hos alla noder. Två typer av slumpmodeller analyseras och jämförs genom användning av entropimått och komplexitetsmått för att beskriva lokal och global struktur. Några nya resultat om komplexitet och nya jämförelser mellan modellernas globala struktur visas. Avhandlingen illustrerar också att asymptotiska resultat för anpassningstest mellan modell och data fungerar bra även för förhållandevis små nätverk.

Läs mer om avhandlingen

Har ni frågor om avhandlingen kontakta Termeh Shafie

Telefon / Phone: 08-16 2984
E-post / E-mail: termeh.shafie@stat.su.se