Att det blir skillnader mellan olika opinionsundersökningar är inte så konstigt, menar Dan Hedlin, då de använder olika metoder. Vissa använder dessutom självrekryterade webbpaneler som metod, vilket ger erkänt mer osäkra resultat.

Särskilt för SD kan resultaten skiljas ganska mycket

Många som kan tänka sig att rösta på SD vill inte svara i opinionsundersökningar, och de olika mätinstituten justerar olika för detta, förklarar Dan Hedlin.

Hur ska man då bedöma undersökningarna?

"Om man kollar på den sammanlagda mängden av undersökningar och ser stora skillnader, då kan man tänka sig att svaret troligtvis finns någonstans där mellan. Men vill man ha exakta svar får man vänta tills nästa val", säger Dan Hedlin i intervjun.