I Vetenskapens värld, från 3 september i år, förklaras statistiska metoder för att göra förutsägelser om framtiden.

"Why I Love statistics, is because it predicts the likelihood of future occurences. Which means that it is the best crystal ball that human kind can have!"

Vi får även lära oss om statistikämnets tidiga historia, och bakgrunden i en brevväxling mellan Blaise Pascal och Pierre de Fermat, på 1600-talet.

Se hela programmet i SVT Play!