Huvudhandledare var Daniel Thorburn, professor emeritus vid Statistiska institutionen. Cletus Kwa Kums avhandling har titeln "Probability Models for Estimating Haplotype Frequencies and Bayesian Survival Analysis of Two Treatments" och examinerades den 14 juni.

Bihandledare för avhandlingen var professor Bitjong Ndombol vid University of Dschang.

Cletus Kum Kwa var tidigare antagen som doktorand vid Statistiska institutionen 2006-2009 i ett program (sk "Sandwich Program") finansierat av Sida som administrerades av International Science Program, ISP, i Uppsala.

Två artiklar som låg till grund för hans licentiatavhandling vid Statistiska institutionen år 2009 är "Probability Models for Estimating Haplotype Frequencies and Bayesian Survival Analysis of Two Treatments "(International Journal of Statistics in Medical Research (2013) och “On the Effects of Malaria Treatment on Parasite Drug Resistance – Probability Modelling of Genotyped Malaria Infections" The International Journal of Biostatistics 2013.