Lars började sina studier vid Statistiska institutionen på 1960-talet, en resa som så småningom resulterade i hans doktorsavhandling "Control of the coding operation in statistical investigations - some contributions" från 1981, med professor Tore Dalenius som handledare.

Redan 1966 hade Lars parallellt med sina studier börjat arbeta vid SCB. På senare år återknöts han till vår institution som adjungerad professor under sex år, 2003 – 2009. När han efter en lång och oerhört produktiv karriär vid SCB, bl.a. som forskningschef,  gick i pension från SCB fortsatte han under åren 2010 - 2015 som universitetslektor på vår institution. Under denna period var han även mentor och rådgivare för institutionens dåvarande prefekt.

Lars undervisade och handledde under alla dessa år vid Statistiska institutionen inom sina favoritområden såsom survey kvalitet och multikulturella och multiregionala undersökningar och han inspirerade många unga studenter att bedriva studier och forskning inom dessa områden. Vi fick också stor nytta av hans rika internationella nätverk och erfarenhet bl.a. genom att han bjöd in erfarna forskare att hålla seminarier och workshops inom sina respektive områden. Genom åren vann Lars internationellt erkännande, bl.a. genom utmärkelsen år 2018 ”Award for Exceptionally Distinguished Achievement” från AAPOR.

Under denna långa period av nära kontakt kom vi alla att uppskatta hans generositet, humor och passion för statistik i allmänhet och i synnerhet för undersökningskvalitet. Lasse kommer att saknas av sina nära kollegor och vänner på Statistiska institutionen och det vetenskapliga samfundet i stort.


Lars Lybergs minessida

In memorian - AAPOR