Person sitter och programmerar vid en bärbar dator. Foto: Creative commons
Person sitter och programmerar vid en bärbar dator. Foto: Creative commons

Med anledning av dekanus beslut 2020-10-22 om möjlighet till avsteg från det för kursplaner specificerade examinationssätt och obligatorier i syfte att minska smittspridningen av Covid-19 fattas härmed beslut att för samtliga kurser som ges under VT2021 all undervisning sker digitalt på distans, att salstentamen istället genomförs som hemtentamen (gäller även omtentamen som ges under VT2021 även om campusbaserad undervisning och examination under kursens gång kan ha möjliggjorts genom nya beslut och riktlinjer) samt att andra förekommande obligatorier, exempelvis muntliga redovisningar, skriftliga inlämningar mm. genomförs digitalt på distans.

För samtliga kurser som berörs av beslutet ska beredskap finnas för att
• erbjuda lösningar för studenter som ej innehar nödvändig teknisk utrustning för att delta i webbaserad undervisning och/eller webbaserad examination.
• erbjuda studenter med särskilda behov möjligheten att tillgodogöra sig den förändrade undervisningen och att dessa ges möjlighet till likvärdig examination.

Mer information med anledning av Covid-19

Bevaka meddelanden på Athena och se till att du har angett rätt e-post i Ladok, för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för din kurs.

Se också information på su.se/corona.

En samlingssida för anställda och studenter om livet på distans.

Detta gäller för din hemtenta

Råd för distansstudier

Ensamt att plugga på distans? Ta sällskap med vår student Emma.

- Så här lyckas du med dina studier!

1. Använd dator om du har möjlighet. Mobiltelefon eller surfplatta har inte alla funktioner.

2. Ha en arbetsplats, med stol och bord som fungerar ergonomiskt.

3. Att använda Zoom: Vid föreläsningar kan det vara bra att slå på kameran  men inte ljudet. Läraren föreläser ofta bättre när hen ser lyssnarna.

Vid seminarier förväntas deltagarna ha kameran påslagen i diskussionerna.

4. Kontakt med kursare. Chatta med kursare, ordna digitala fika-diskussionsgrupper. Diskutera problemlösning med varandra.

5. Ta pauser! Med fasta rutiner och pauser går arbetet bättre. En promenad i naturen är bra för minne och koncentrationsförmåga.