Rådgivning
Rådgivning kan ske inom områdena matematisk-, industriell-, medicinsk- och surveystatistik, där olika former av surveystatistik är vårt specialområde.

Vi besitter spetskompetens inom områdena undersökningsmetodik, allmän statistikproduktion, bayesiansk inferens, design av planerade experiment och internationella undersökningar.

Exempel på statistiska metoder där vi kan bidra med rådgivning:

  • Sampling
  • Regressionsanalys
  • Försöksplanering
  • Multivariat analys
  • Analys av överlevnadsdata

Examensarbeten
Vi söker alltid nya samarbetspartners för våra uppsatsstudenter på kandidatnivå eller på masternivå. Detta samarbete tar oftast formen att studenten utför ett statistikjobb på ett företag. Det "jobbet" använder de sedan i sitt examensarbete.

Kontakt
Är du intresserad av att veta mer så är du välkommen att kontakta oss på konsultation@stat.su.se